KING EDWARD MEMORIAL HOSPITAL

Seth Gordhandas Sunderdas Medical College

Acharya Donde Marg, Parel,
Mumbai 400 012. India.
Tel.: 91-22-2410 7000 Fax: 91-22-2414 3435

 

 

SR. NO. NAME OF RESIDENT DOCTOR Post
1 Dr. Gokul Bandagi 6th Post
2 Dr. Mahendra Pal 6th Post
3 Dr. Ajinkya Desale 6th Post
4 Dr. Kalaivanan M. 6th Post
5 Dr. Swapnil Keny 6th Post
6 Dr. Nirmal Patil 6th Post
7 Dr. Digen Patel 6th Post
8 Dr. S. Suresh 6th Post
9 Dr. Nandan Mishra 6th Post
10 Dr. Prashant Meshram 6th Post
11 Dr. Hiren Patel 6th Post
12 Dr. Deepika Pinto 4th Post
13 Dr. Arjun Chandra 4th Post
14 Dr. Prajakta Bhide 4th Post
15 Dr. Tanvi Suryavanshi 4th Post
16 Dr. Ganesh Khairnar 4th Post
17 Dr. Hariharan M. 4th Post
18 Dr. Sai Gautam 4th Post
19 Dr. Bal Govind S. Raja 4th Post
20 Dr. Rajiv Naksar 4th Post
21 Dr. Sameer Salgar 4th Post
22 Dr. Tushar Kadam 4th Post
23 Dr. Kunal Shah 2nd Post
24 Dr. Akash Jain 2nd Post
25 Dr. Nandan Marathe 2nd Post
26 Dr. Bhanuprakash Reddy 2nd Post
27 Dr.  Jigar Desai 2nd Post
28 Dr. Abhinav Jogani 2nd Post
29 Dr. Prakash George 2nd Post
30 Dr. Shivaji Patil 2nd Post
31 Dr. Shubhashu 2nd Post
32 Dr. Kuber 2nd Post
33 Dr. Kiran Dhole 2nd Post

 

Sr. No. Name Designation
1 Dr. Kunal Roy S.M.O
2 Dr. Siddharth Virani S.M.O
3 Dr. Inayat Panda S.M.O
4 Dr. Arya Suman Mishra S.M.O
5 Dr. Prateek Patil S.M.O
6 Dr. Rishi Agarwal S.R.
7 Dr. Sagar Wajekar S.R.
8 Dr. Chandrashekhar Sonavane S.R.
9 Dr. Aditya Dahaphute S.R.
10 Dr. Piyush Nashikkar House Surgeon
11 Dr. Anisha Valavi House Surgeon
12 Dr. Prateek Hegde House Surgeon

Notices and News